Tarnobrzeski Sztab

Do końca świata i o jeden dzień dłużej

Sprzęt

Osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedem złotych. Tyle wart jest sprzęt ratujący życie i zdrowie w tarnobrzeskim szpitalu.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze granie przynosi wymierne efekty dla lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni, że w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym korzysta się ze sprzętu przekazanego przez Fundację WOŚP. Dumni, także jesteśmy z tych cudownych ludzi, którzy ten sprzęt obsługują!
 

 

 

 

 Dokładną listę przekazanego sprzętu znajdziecie poniżej:

Nazwa Placówki

Adres

Wartość sprzętu (PLN)

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Oddział Noworodków i Wcześniaków i Patologii Noworodka

Szpitalna 1 
39-400 Tarnobrzeg

410634.00

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Oddział Pediatryczny

Szpitalna 1 
39-400 Tarnobrzeg

100375.00

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej z Pododdziałem Pobytu Krótkoterminowego

Szpitalna 1 
39-400 Tarnobrzeg

105063.00

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

-

Szpitalna 1 
39-400 Tarnobrzeg

13602.00&

Sponsorzy